Jakten på Eden

Frem til nå
noen små skritt

Gruppen gav seg av från arken, ut i Zonen.
De hade hört från en erfaren Zonstrykare at det lite väster ut hade setts ett blinkande sken om nätterna. Efter en strävan i en gammal ruin och nästan ha blivit fångade av köttätande gräs kom så sig omsider fram til en uråldring gammal byggnad vid kustkanten, där slog de läger inne i för natten. Byggnaden var rund i formen och något av de högaste de kunnat föreställa sig.
Efter att ha undersökt byggnaden en stund kommer de fram till att det måste ha varit ett gammal försvarsverk. Det hade visst nog stått sånna här verk längs helakustlinjen i tiden føre undergången og skyddat ladet för flygande farkoster.
vindkraft.jpg

Om natten vaknade de till ett fruktansvärt, skrikande ljud. De fant då ut at försvarsverket hade startat upp igen och de svärd som fans kvar på toppen av bygnaden hade börja rotera.
Det måste ha varit något okänt hot utanför eftersom att byggnaden vaknade till liv.
De såg också då att det ljussken som de hört om antagligen kom från denna byggning. Når bygningen levde blinkade det ett skarpt grönt sken får toppen av byggnaden.

Dagen efteråt fortsatte de lite vidare nordöst ut. Efter att ha stött på två andra mutanter från Arken som, i nära panik, sprang genom zonen. Bestämde sig gruppen för att finna och hjälpa resten av den grupp som de två andra mutanterna hade varit med, men som hade blivit överfallna av en skara Zongastar.

De kom så fram til en insjö med en Ö i mitten, varpå det står ett gammal vattenreningsverk som enligt bossen Folke fortfarande kanske var intakt. Det kunde i så fall vara räddningen för arken. Men det visade sig att det var just här som Zongastarna också höll till.
Skjermbilde_2015-06-10_kl._14.17.56.png

Efter att dem har tagit sig över till ön, hamnat i en liten handgemeng med några Zongastar, blivit jagade av en flygande best större än ett gamalt bilvrak. Kom dem sig till slut in i en byggnad och in i säkerhet. Trodde dem! Väl där inne hörde de höga röster och rumstering från våningen över….

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.